Algemene bepalingen

 • Bij verhuur zal een verantwoordelijke in het CC aanwezig zijn, tenzij anders bepaald.
 • Om 23.00 uur moet het gebouw leeg zijn.
 • Geluidsoverlast wordt niet getolereerd in en om het gebouw.
 • Parkeren kan in de wijk rondom het Cultureel centrum
 • Als de huurder de licht en/of geluidsinstallatie wil gebruiken moet dit van te voren aangevraagd worden.
 • Consumpties worden tegen betaling afgenomen van het Cultureel Centrum Orion

 

Verbodsbepalingen

 • Roken en open vuur is verboden in het gebouw.
 • Zonder overleg affiches te plakken in, op het gebouw of terrein van het Cultureel Centrum.
 • Om in het gebouw spijkers of schroeven aan te brengen.
 • De expositie mag niet zonder overleg verplaatst worden.
 • Om de vloer te gebruiken voor schilder activiteiten; daarvoor zijn tafels beschikbaar.
 • De keuken is niet toegankelijk voor derden.
 • Consumpties zelf mee te nemen.
 • Eten zelf mee te nemen.

Bij de ingebruikname

 • De huurder checkt de ruimte en meldt beschadigingen en defecten meteen aan de aanwezige beheerder of medewerker van het Cultureel Centrum.

 

Tijdens het gebruik

 • Alle nooduitgangen moeten vrij blijven.
 • Het zaallicht/werklicht kan gebruikt worden.
 • De huurder richt zelf de zaal in tenzij overeen gekomen.
 • Wil de huurder op de dag zelf licht, geluid of apparatuur gebruiken die van te voren niet is aangevraagd dan zijn daar kosten aan verbonden.
 • Bij creatieve activiteiten zoals schilderen en tekenen moeten de tafels worden afgedekt.

 

Na het gebruik

 • Na afloop en binnen de afgesproken tijd brengt de huurder de gebruikte ruimte in de oorspronkelijke staat terug, tenzij anders is overeen gekomen.

 

 

* Voor vertrek zich melden bij de beheerder of andere aanwezige medewerker van het CC.

 

Gebruiksreglement van Cultureel Centrum Orion

omhoog

VOLG ONS
ADRES

Cultureel Centrum Orion

Wollefoppenweg 91-A

3069 LX  Rotterdam

TELEFOON

tel: 010-4204480

Kantooruren ma t/m vr

8.00 - 16.00 uur